Unia Europejska ponownie wygrała z Chinami w sporze przed WTO. Organ apelacyjny Światowej Organizacji Handlu uznał, że chińskie ograniczenia wywozowe na metale ziem rzadkich są nieuzasadnione. Potwierdzono w ten sposób wcześniejsze orzeczenie WTO w tej sprawie.

Metale ziem rzadkich używane są m.in. w produkcji telefonów komórkowych, tabletów czy ekranów do komputerów.

Spór przed Światową Organizacją Handlu trwa od marca 2012 roku, gdy Unia Europejska razem ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią wszczęła postępowanie w sprawie chińskich ceł i kontyngentów eksportowych. Na początku tego roku organ arbitrażowy WTO uznał, że środki te stanowią naruszenie przepisów organizacji i nie są - jak wskazywał Pekin - uzasadnione względami ochrony środowiska czy polityki ochrony zasobów.

Chiny się od tej decyzji odwołały, jednak zgodnie z czwartkowym orzeczeniem ponownie przegrały spór. „To kolejny kamień milowy w unijnych wysiłkach na rzecz sprawiedliwego dostępu do surowców dla europejskiego przemysłu” - tak decyzję skomentował komisarz ds. handlu Karel de Gucht. Jak napisał, orzeczenie WTO jest "jasnym sygnałem, że cła eksportowe nie mogą być używane do ochrony lub promocji krajowego przemysłu kosztem zagranicznych konkurentów". Decyzja zostanie teraz przyjęta przez odpowiedni organ WTO w ciągu 30 dni. Chiny będą musiały się do niej natychmiast zastosować.