Zdaniem Antónia Campinosa, prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego, fakt, iż nasi wynalazcy mimo pandemii dokonali w 2020 r. więcej zgłoszeń patentowych, świadczy o odporności polskiej infrastruktury innowacyjnej, w której szczególną rolę odgrywają uczelnie. Uniwersytet Jagielloński z dziewięcioma zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu europejskich zgłoszeń patentowych; za nim uplasowały się Adamed Pharma (osiem), Uniwersytet Warszawski (siedem), Politechnika Śląska i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (po sześć).
To dobra wiadomość: badania, nauka i innowacje, wspierane przez silny system patentowy, są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek, aby nasz świat stał się zdrowszy, a także by wesprzeć proces ożywienia gospodarczego. Wśród zgłoszeń do obu urzędów największy udział mają technologie medyczne i produkty farmaceutyczne.
– Zaufali nam inwestorzy, którzy wsparli nas środkami na rozwój przenośnego laboratorium genetycznego na różne panele chorób do wykorzystania przez lekarzy, ratowników medycznych czy apteki. Ale to pandemia skłoniła nas do tego, by wykorzystać naszą wiedzę w zakresie genetycznej technologii izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych – mówi Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec, która dziś oferuje m.in. zestaw diagnostyczny do wykrywania SARS-CoV-2 (dwugenowy). W zeszłym roku firma złożyła 13 zgłoszeń patentowych, rok wcześniej – tylko dwa.
Więcej zgłoszeń dokonał też Adamed – 58 w 2020 r. wobec 20 w 2019 r. Dostał też w ub.r. jeden patent polski oraz jeden europejski (finalna decyzja o udzieleniu patentu to rezultat prac badawczych rozpoczętych kilka lat wcześniej, dlatego liczba patentów udzielonych jest miarą intensywności prac badawczych w latach poprzedzających). Jak informuje firma, w 2020 r. zainicjowała także kilkadziesiąt międzynarodowych postępowań zgłoszeniowych na całym świecie, dla wynalazków zgłoszonych w latach 2018–2019 – w krajach UE, Rosji, Ukrainie, USA, Chinach, Korei, Wietnamie czy Malezji. Wynalazki te obejmowały m.in. nowe potencjalne leki do stosowania w onkologii i w psychiatrii. Teraz prowadzą pięć dużych programów badawczych, które będą przedmiotem zgłoszeń w perspektywie 2–4 lat.
Adam Taukert z urzędu patentowego dodaje, że co roku wiele zgłoszeń z branży medycznej znajduje pozytywny finał. W 2020 r. udzielono 84 patentów w tym sektorze, z czego 81 podmiotom krajowym, a trzy zagranicznym (rok wcześniej było to 88 patentów, z czego 87 na rzecz polskich firm). Jak wylicza, 26 dotyczyło diagnostyki i chirurgii. Kolejne 21 – sposobów lub urządzeń do sterylizacji materiałów lub przedmiotów. Nastąpił też przełom w filtrach wszczepialnych w naczynia krwionośne i protezach (pojawiło się 12 nowych rozwiązań), fizykoterapii (pięć) i stomatologii – (jedno).
Współpraca Klara Klinger