Sprawozdanie budżetowe za 2013 rok przyjęte. Za opowiedziało się 234 posłów, 208 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Odrzucenia dokumentu chciało Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek popierała opozycja.

Debata nad sprawozdaniem odbyła się w środę. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Sprawozdanie budżetowe przygotował resort finansów, rząd przyjął je na posiedzeniu w maju. Zgodnie ze sprawozdaniem, dochody państwa wyniosły blisko 280 miliardów złotych, wydatki przekroczyły 321 miliardów. Deficyt wyniósł nieco ponad 42 miliardy złotych i jest on niższy niż planowano w ustawie budżetowej. Rząd zakładał, że deficyt wyniesie 51,5 miliarda złotych. Ubiegłoroczny budżet był nowelizowany.