Najbliżej jest ochrona zdrowia i edukacja oraz niewyspecjalizowane usługi. W każdym z tych przypadków udział kobiet w zarządach przekracza 40 proc. Najniższy jest w przemyśle ciężkim takim jak energetyka czy górnictwo – nie przekracza 20 proc. Podobnie jest jednak również w zarządach spółek z działu informacja i komunikacja.
Da się jednak znaleźć branże, w których kobiety mają większość w zarządach. Tak jest w przypadku podmiotów zajmujących się pomocą społeczną bez zakwaterowania. Tu udział kobiet przekracza nawet 60 proc. Niemal 45 proc. wynosi w przypadku usług prawniczych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego. W części związanej z podatkami i rachunkowością jest to nawet 51 proc.