Polskie kopalnie węgla kamiennego pomimo zmniejszenia wydobycia i tak przynoszą straty. Do końca maja górnicy uzyskali 29 mln ton surowca, czyli o 6 procent mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Jeszcze gorzej idzie sprzedaż "czarnego złota". W ciągu pierwszych 5 miesięcy na hałdach pozostawało 8 milionów ton węgla. W Sejmie ministerstwo gospodarki poinformowało posłów o pracach rządowego zespołu do spraw restrukturyzacji górnictwa.

Urzędnicy przyznają, że do końca maja cała branża górnicza przyniosła 631 milionów złotych strat. Dodatkowo w ciągu pierwszych pięciu miesięcy Polacy sprowadzili z zagranicy prawie 5 milionów ton węgla, z czego 68% z Rosji.

Ministerstwo gospodarki tłumaczy trudną sytuacją branży najniższymi od trzech lat cenami węgla na europejskich giełdach. Obecnie w Amsterdamie za tonę surowca płaci się jedynie 75 dolarów.

W Polsce w 2014 roku w górnictwie pracuje łącznie 104 tysiące osób.