Rząd zdecydował, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dyrektywę tytoniową. Polska chce, aby dokument został częściowo uznany za nieważny. Dyrektywa przewiduje między innymi wycofanie z rynku unijnego rynku papierosów smakowych, w tym mentolowych.

Ekspert Konfederacji Lewiatan, Krzysztof Kajda chwali decyzję rządu i przypomina, że konfederacja przekazywała rządowym ekspertom analizy prawne, a dzisiejsza decyzja rządu świadczy o tym, że ministrowie podzielili argumenty Lewiatana.

Rozmówca IAR twierdzi, że od decyzji Trybunału Sprawiedliwości zależy nie tylko przyszłość polskiej gospodarki, lecz także jakość stanowionego prawa. Zdaniem Krzysztofa Kajdy, unijni urzędnicy, wprowadzając dyrektywę tytoniową, nie powinni powoływać się na artykuł 114 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli Trybunał podzieli argumenty urzędników z Brukseli, to, zdaniem eksperta, w przyszłości umożliwi to tworzenie przez UE przepisów zarezerwowanych do tej pory dla prawodawstwa krajowego.

Polska sprzeciwiała się dyrektywie tytoniowej, ponieważ jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w Unii Europejskiej. Zdaniem Polski, całkowity zakaz wprowadzania do obrotu tych papierosów spowoduje istotne konsekwencje gospodarcze.