Giełda Papierów Wartościowych wciąż bez nowego prezesa. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało przerwane do 25 lipca do 11:00. O przerwę wnioskował pełnomocnik ministra skarbu.

Walne zgromadzenie 26 czerwca wybrało na prezesa GPW Pawła Tamborskiego. Były minister skarbu nie może jednak objąć stanowiska, bo nie ma wymaganych przez prawo zgód Komisji Nadzoru Finansowego. 8 lipca podczas posiedzenia KNF nie zaopiniowała kandydatury Tamborskiego.

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na 22 lipca. Tamborski musi uzyskać zgodę KNF na objęcie stanowiska do 26 lipca - wówczas minie miesiąc od rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW.