KNF wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającej na powołaniu Pana Pawła Tamborskiego w skład zarządu GPW i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Maciej Krzysztoszek z biura prasowego Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, że komisja potrzebowała czasu na rzetelną ocenę kandydatury byłego wiceministra skarbu państwa. Rozmówca IAR wyjaśnił, że KNF w toku postępowania administracyjnego przeanalizowała dokumentację dotyczące tej kandydatury i odbyła rozmowę z Pawłem Tamborskim.

Za wnioskiem głosowali Andrzej Jakubiak (przewodniczący KNF), Wojciech Kwaśniak (wiceprzewodniczący KNF), Witold Koziński (wiceprezes NBP), Jacek Męcina (Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Od głosu wstrzymał się Lesław Gajek (wiceprzewodniczący KNF).

Akcjonariusze GPW wybrali Pawła Tamborskiego na prezesa warszawskiego parkietu 26 czerwca. Od tamtej pory starał się on o akceptację swojej kandydatury przez Komisję Nadzoru Finansowego. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się jutro (26.07) o godzinie 11.

- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego to dobra wiadomość, potwierdzająca moje przekonanie, że Paweł Tamborski jest właściwym kandydatem na stanowisko prezesa GPW. Obejmie tę funkcję wraz z jutrzejszym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego GPW przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kompetencje i doświadczenie zawodowe przemawiają za tym, że będzie dobrze zarządzał giełdą. Od nowego prezesa oczekuję przeglądu strategii pod kątem zwiększenia atrakcyjność rynku dla emitentów i poprawy jego płynność. Sprawy rynku są bardzo istotne dla całej gospodarki – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa