Ministerstwo skarbu państwa nie chce dopuścić do przejęcia Grupy Azoty przez spółkę Acron powiązaną z rosyjskim kapitałem. Resort chce się dowiedzieć czy na rynku publicznym odnotowano aktywność związaną z nabywaniem akcji Grupy Azoty. Z tym pytaniem zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował jej przewodniczący Andrzej Jakubiak.

Szef KNF poinformował, że czynności sprawdzające i wyjaśniające w tej sprawie prowadzone są na bieżąco. W najbliższym czasie należy spodziewać się oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Urzędnicy komisji badają czy „nabywcy zachowali wszelkie obowiązki informacyjne” - zaznaczył Andrzej Jakubiak.

W ubiegłym miesiącu firma Norica Holding, która działa między innymi w imieniu spółki Acron, nabyła kolejne akcje grupy. Obecnie ma ponad 20 procent udziałów w polskiej firmie, co pozwala jej na wprowadzenie swojego przedstawiciela do rady nadzorczej.