– To narzędzie bardzo pomocne dla branży. Unijne zasady znakowania żywności nierzadko sprawiają bowiem duży kłopot przedsiębiorcom – ocenia Marcin Fialka, associate w kancelarii Baker McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k. Chodzi przede wszystkim o reguły przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 304, s. 18).
Nowe narzędzie EFSA wpisuje się też w ogólny trend przeciwdziałania marnowaniu żywności. Często bowiem, choć spełnia ona niezbędne kryteria jakościowe, to niestety trafia do utylizacji ze względu na niewłaściwe oznakowanie, wynikające najczęściej z niewłaściwej interpretacji przepisów przez przedsiębiorców lub po prostu z niewiedzy. EFSA szacuje, że nawet 10 proc. z 88 mln ton wyrzuconego jedzenia to wynik błędnego oznakowania produktów spożywczych.
Narzędzie można znaleźć na stronie internetowej EFSA, wyszukując dokument o nazwie „Guidance on date marking and related food information”. Narzędzie ma formę „drzewka decyzyjnego”, które ma wspomóc firmy w podjęciu decyzji o zastosowaniu prawidłowego oznaczenia. Zawiera pytania na temat kategorii produkowanej żywności, sposobu jej przygotowania, opakowania oraz przechowywania. Na marginesie warto dodać, że na witrynie EFSA w zakładce „Applications” można również znaleźć narzędzia w formie pliku Excel, gdzie producenci mogą wpisać informacje na temat swoich towarów, np. dodatków do pasz, żywności GMO czy pestycydów, a zastosowany algorytm wskaże ważne informacje na temat regulacji i obowiązków, jakich powinni przestrzegać.