Wiceprezes GUS Halina Dmochowska wskazuje, że Polska sprzedała Ukrainie mniej między innymi koksu i półkoksu, owoców i orzechów świeżych i suszonych, papieru i tektury, olejów ropy naftowej oraz preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych. 

Wyższy niż przed rokiem był między innymi eksport urządzeń do rozdziału energii elektrycznej i artykułów z tworzyw sztucznych.

Wartość eksportu na Ukrainę od stycznia do kwietnia wyniosła nieco ponad 4 miliardy złotych.