Kandydatem skarbu państwa, który ma 35 procent udziałów w spółce jest Paweł Tamborski, który na początku czerwca zrezygnował z pełnienia funkcji wiceministra skarbu państwa. Nowy prezes będzie czwartym, po po Wiesławie Rozłuckim, Ludwiku Sobolewskim i Adamie Maciejewskim szefem warszawskiego parkietu.