Społeczna odpowiedzialność firm i zrównoważony rozwój nie rozpoczęły się w momencie zdefiniowania tych pojęć. Dla KGHM to element strategii i korporacyjnej kultury od dziesięcioleci.

Miedziowy gigant od początku pandemii pomagał służbie zdrowia w walce z wirusem. KGHM przekazywał i nadal przekazuje pracownikom służby zdrowia środki i materiały ochrony osobistej, finansuje zakupy sprzętu medycznego dla szpitali, zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Polsce. Należąca do GK KGHM spółka NITROERG błyskawicznie rozpoczęła produkcję i dystrybucję Nitroseptu – płynu do dezynfekcji, który był szczególnie potrzebny w pierwszej fazie walki z pandemią. Materiały i środki ochronne trafiły również do szkół, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji publicznych zaangażowanych w walkę z koronawirusem. W drugiej fali pandemii, zgodnie z dyspozycją rządu KGHM zaangażował się w utworzenie na Dolnym Śląsku trzech szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19. Działania KGHM Polska Miedź S.A. w pandemii wpisują się w strategię i wartości firmy, które opierają się na współpracy i poczuciu odpowiedzialności za pracowników, społeczności lokalne i partnerów biznesowych. Miedziowy gigant dba o bezpieczeństwo i prawa pracownicze. Firma posiada wiele programów wsparcia i doskonalenia zawodowego załogi, takich jak dofinansowanie studiów wyższych czy podyplomowych. Spółka współpracuje z szeregiem uczelni wyższych na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.

Dialog lokalny to podstawa

Firma o takiej skali produkcji nie mogłaby sprawnie funkcjonować, gdyby nie była dobrze oceniana przez lokalne społeczności, zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie KGHM również prowadzi działalność wydobywczą i przetwórczą. Podstawą dobrosąsiedzkich stosunków jest dialog, który pozwala uniknąć nieporozumień i konfliktów, a przede wszystkim rozpoznać wzajemne potrzeby i zdefiniować wspólne cele. Przedstawiciele spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach rad miejskich i wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Efektem są porozumienia i inicjatywy, które podnoszą standard życia mieszkańców. Miedziowa spółka sponsoruje wydarzenia organizowane przez gminy oraz finansuje poprzez Fundację KGHM Polska Miedź wiele lokalnych działań, np. wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe, zielone szkoły czy wyjścia na baseny. W ramach porozumień z gminami Rudna i Grębocice dofinansowana została m.in. opieka zdrowotna, sanatoria dla dorosłych, rewitalizacja parków i miejsc do wypoczynku oraz zabezpieczenie rzek, gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu. Współpraca ze społecznościami lokalnymi dotyczy także alternatywnych rozwiązań zaopatrzenia w energię cieplną, poprawy dostępu do internetu i zasięgu telefonii komórkowej oraz rozwoju elektromobilności. Strategia grupy KGHM zakłada, że do końca 2030 r. 50 proc. jej zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pochodzić ze źródeł własnych, w tym zeroemisyjnych. Skorzystać mają na tym również lokalne społeczności. W listopadzie br. Firma i 15 samorządów z Zagłębia Miedziowego podpisały list intencyjny, dotyczący wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Zagłębiu Miedziowym.

Kultura wzajemnego wsparcia

W centrum działań związanych z CSR są jednak ludzie, a w szczególności rodzina, dzieci i osoby starsze. To element historii firmy, która z racji trudnych warunków pracy pod ziemią wykształciła własny model pomocy i wzajemnego wsparcia. M.in. z tego powodu KGHM zaangażował się w Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Dzięki wolontariuszom i pracownikom samorządowym uda się pomóc ponad 28 tys. osób na Dolnym Śląsku. Przygotowywane są dla nich paczki z darami, posiłki, środki ochrony osobistej oraz kartki świąteczne, wszystko o wartości niemal 400 tys. zł. KGHM zainicjował również kampanię społeczną „Miedź Rodzinę” mającą na celu poszukiwanie rodziców zastępczych dla najmłodszych mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Zaangażowały się w nią wszystkie samorządy powiatowe oraz wiele firm z regionu. Udało się już znaleźć kilkanaście małżeństw, które obecnie szkolą się pod kątem rodzicielstwa zastępczego. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy placówki opiekuńcze otrzymają również pomoc finansową.

Sztuka mądrego przywództwa

Wspierając edukację dzieci, KGHM współfinansuje przez wolontariat kompetencyjny dyrektorów szkół Zagłębia Miedziowego w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty APLO. Jednym z filarów programu jest mentoring, prowadzony przez przedstawicieli zarządów miedziowych spółek i dyrektorów naczelnych KGHM Polska Miedź. Dzięki tej unikalnej na skalę światową koncepcji kadra zarządzająca w edukacji ma możliwość zdobycia kompetencji na poziomie zarezerwowanym dotąd dla najwyższego szczebla zarządzającego w biznesie. KGHM dba też o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci. Spółka udostępniła 350 szkołom i przedszkolom w regionie poradnik „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przez zagrożeniami cyfrowego świata?”. Promując działania prospołeczne i zrównoważony rozwój, kombinat był też współorganizatorem II Dolnośląskiej Konferencji CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”, w której udział wzięło ponad 300 uczestników. – Dla KGHM i realizowanej w firmie strategii człowiek jest najważniejszy. Naszą ambicją jest takie zarządzanie, które pozwala załodze na efektywność w pracy i jednocześnie satysfakcjonujące życie rodzinne oraz społeczne – podsumowuje Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

ikona lupy />
Materiały prasowe