Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2014 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 4,4% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 6,4%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych wzrosła o 10,0% r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 12,6%).

"W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 7 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 18,3%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,7%, maszyn i urządzeń – o 13,2%, metali – o 12,2%, wyrobów z metali – o 11,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,6% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,1%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w x działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,3%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,1%, napojów – o 7,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,2%, podał też GUS.

"Zarówno w porównaniu do maja ub. roku, jak i kwietnia br. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W stosunku do maja ub. roku w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 23,1%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,5%, a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 2,4%" - czytamy dalej.