To efekt przyjętego przez rząd pakietu deregulacyjnego. Szybciej otrzymamy też pozwolenie na wywiercenie studni.

Uproszczeniami przepisów, na ostatnim posiedzeniu zajmował się rząd. Jak informuje minister środowiska Maciej Grabowski, deregulacja dotyczy między innymi prawa geologicznego i górniczego. Chodzi o możliwość łatwiejszego uzyskania koncesji na złoża, które nie mają strategicznego znaczenia dla Polski. W praktyce, zdaniem ministra, przepisy będą dotyczyć takich materiałów jak piaski czy żwiry. Nowe przepisy ułatwią też wiercenie studni do głębokości 30 metrów.

Rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Witold Maziarz mówi, że zmiany obejmą także finansowanie programu „Prosument”, który wspiera instalację odnawialnych źródeł energii. Wcześniejszy program odnoszący się do kolektorów słonecznych dotyczył tylko dotacji. „Prosument” zakłada także pożyczki. Gdyby przepisy deregulacyjne nie weszły w życie NFOŚiGW musiałby rozpisać przetarg na obsługę finansową programu. Dzięki zmianom do współpracy będzie można zaprosić wiele banków. Dzięki temu zwiększy się konkurencja i spadną koszty finansowania takich inwestycji.

Inne zmiany, które wprowadza pakiet deregulacyjny, to uproszczenie przepisów portowych i podatkowych w portach, wprowadzenie ryczałtowej opłaty za prywatne użytkowanie służbowego samochodu czy rezygnacja z przeprowadzenia ponownych badań lekarskich przy zmianie pracodawcy, jeżeli stare jeszcze obowiązują.

Uproszczenia mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.