Wprowadzenie Paczki MINI do oferty to kolejny element strategii Poczty Polskiej zakładającej walkę na rynku przesyłek paczkowych. W ciągu kilku miesięcy od dnia wprowadzenia usługi skorzystało z niej już ponad 200 tys. klientów.

Paczka MINI to usługa Poczty Polskiej łącząca przesyłkę listową oraz paczkę. – Usługa jest przeznaczona dla tych, którzy chcą nadać korespondencję, niewielkie przedmioty, takie jak: płyty CD, książki lub kosmetyki, o łącznej wadze nieprzekraczającej 2 kg. – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor w Pionie Rozwoju Usług Pocztowych PP.

Przesyłka może zostać ubezpieczona do wartości 500 zł. Dla tej usługi przewidziano dwa terminy doręczeń. Paczkę można nadać priorytetem, wtedy doręczenie nastąpi w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1). Warunkiem jednak jest jej nadanie do godziny 15:00. Paczkę MINI można także nadać, jako ekonomiczną – doręczenie w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania (D+3).

Jak nadać Paczkę MINI

Reklama

Aby nadać Paczkę MINI, wystarczy na stronie PP zarejestrować przesyłkę, wprowadzając dane nadawcy i adresata oraz wybrać z listy placówkę pocztową, w której zostanie nadana Paczka MINI. Następnie w ciągu 3 dni należy nadać przesyłkę w wybranej placówce – pozostawiając ją w wyznaczonym miejscu.

Dzięki wprowadzeniu danych do systemu nadawca otrzyma potwierdzenie nadania przesyłki oraz powiadomienie o jej odbiorze albo odmowie odbioru przez adresata. Wprowadzenie numeru telefonu komórkowego albo adresu e-mail adresata umożliwi przesłanie mu drogą elektroniczną przez Pocztę informacji o nadejściu przesyłki. Ponadto nadawca ma możliwość śledzenia przesyłki, dzięki nadaniu jej indywidualnego numeru.