Ministerstwo Gospodarki chce objąć specjalną pomocą osoby i rodziny najsłabsze ekonomicznie, które mają kłopoty z regulowaniem rachunków za energię elektryczną.
Resort gospodarki zakłada wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.) pojęcia osoby wrażliwej. Będzie nim odbiorca prądu w gospodarstwie domowym uprawniony do otrzymywania zasiłku stałego lub okresowego. Ma on mieć prawo do otrzymywania rachunku za energię uwzględniającego bonifikatę w wysokości 30 proc. należności.
– Projekt założeń do aktów prawnych wprowadzających system ochrony odbiorcy wrażliwego energii jest w konsultacjach międzyresortowych – wyjaśnia Bogna Gudowska z Biura Prasowego resortu gospodarki. Nie wiadomo, kiedy może trafić na posiedzenie Rady Ministrów.