Rolnicy wykorzystali do tej pory mniej niż jedną czwartą środków na rekompensaty, wypłacane w związku z afrykańskim pomorem świń. Producenci trzody, którzy nie mogli jej sprzedać z powodu utworzenia strefy buforowej na wschodzie kraju, wnioski składają od tygodnia. Minister rolnictwa Marek Sawicki liczy, że uda się wydać jak najwięcej z kwoty przeznaczonej na odszkodowania:

Wnioski złożono na około 45 tysięcy tuczników tymczasem Unia Europejska przyznała dopłaty dla ponad 200 tysięcy sztuk trzody. Minister przewiduje, że nie zostanie ona wykorzystana w całości dlatego we wtorek złożył wniosek do Komisji Europejskiej by z pozostałych dopłat mogli do końca roku korzystać rolnicy z nowej strefy buforowej.
Komisja Europejska ustaliła wysokość rekompensaty do jednego tucznika na poziomie 35,7 euro. Wnioski w tej sprawie rolnicy mogą składać do 30 maja.