Restrukturyzacja i optymalizacja kosztów to trudny proces, ale jeśli taki kierunek obrał obecny zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), to można temu tylko przyklasnąć, poinformował były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni w wywiadzie dla portalu BiznesAlert.pl.

Prezes PGNiG Mariusz Zawisza krótko po objęciu stanowiska zadeklarował, że jego priorytetem będzie przeprowadzenie takich zmian w Grupie PGNiG, które pozwolą koncernowi na sprawne działanie w ramach konkurencyjnego rynku obrotu gazem. W kwietniu br. dokonano zmian na stanowisku prezesa w trzech spółkach z Grupy PGNiG: Exalo Drilling, PGNiG Technologie oraz Polskiej Spółce Gazownictwa.

W ocenie byłego ministra, władze gazowego koncernu muszą pamiętać o tym, by z jednej strony realizować w dobry sposób kwestie związane z zarządzaniem bieżącym, a z drugiej – by budować renomę silnego partnera biznesowego i wiarygodnego podmiotu dla akcjonariuszy.

"Ważne jakimi narzędziami zarząd PGNiG będzie realizował swoje założenia. Na efekty będziemy musieli poczekać, bo jest to proces długotrwały, ale cel jest słuszny" - powiedział Boni.

Akcjonariusze spółki zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w ub. tygodniu o wyrażeniu zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG pod nazwą "Segment Obrotu Detalicznego" poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny po wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, jednak nie wyższej niż 2.615 mln zł.

Wiceprezes PGNiG Jerzy Kurella zapowiadał niedawno, że PGNiG Obrót Detaliczny powstanie jeszcze w I połowie roku. Według niego, wysiłki spółki w spełnieniu tzw. obliga gazowego powinny skłonić Urząd Regulacji Energetyki (URE) do łagodnego potraktowania spółki.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.