– Nasz ranking służy temu, żeby pokazywać firmy, które jeszcze starają się być odpowiedzialne. Te, które zdobyły najwięcej punktów, są już bliskie tego, żeby je nazwać odpowiedzialnymi – wytłumaczył na początku ceremonii, która odbyła się w ub. czwartek dr Bolesław Rok, etyk biznesu z Akademii Leona Koźmińskiego. W tym roku najbardziej do definicji odpowiedzialnego biznesu zbliżyły się DB Schenker Logistics, Kompania Piwowarska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals i Orange Polska.

Jak powiedziała Beata Konecka, marketing manager w DB Schenker Logistics, pierwsza pozycja jej firmy w rankingu to wynik konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju, w trzech równorzędnych kierunkach: ekonomii, społeczeństwa i ekologii. – Dziękujemy wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym za ich zaangażowanie i dobrą pracę w zgodzie z przyjętymi wartościami. To nasz wspólny sukces i potwierdzenie, że rozwijamy nasz biznes we właściwy sposób, z korzyścią dla firmy, jej interesariuszy i dla rynku – powiedziała Konecka.

Galę uświetnił panel dyskusyjny „CSR i HR – w poszukiwaniu synergii”, a także wystąpienia dwóch gości specjalnych. Mark Thompson z londyńskiego oddziału PwC wskazywał, że firmom często nie udaje się podkreślić całości swojego wpływu na otoczenie, co powinno być podstawą dobrej komunikacji CSR. Z kolei ambasador Szwecji Staffan Herrstroem mówił, że konsekwentna budowa wizerunku firm z całego kraju jako społecznie odpowiedzialnych może sprawić – jak w przypadku szwedzkich firm – że stanie się to cecha powszechnie kojarzona z tamtejszym biznesem.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna