Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 2.614,70 mln zł, co oznacza spadek o 6,9% w skali roku. Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 3.247,59 mln zł, co oznacza spadek o 6,5% r/r. Wynik z odsetek wyniósł 6.043,56 mln zł na koniec lutego, co oznacza wzrost o 11,7% r/r, zaś wynik z prowizji sięgnął 2.207,68 mln zł tj. spadł o 1,0% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,5% r/r do 9.218,88 mln zł na koniec stycznia br. Koszty działalności banków wzrosły w tym okresie o 0,8% r/r do 4.474,97 mln zł. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1.059,94 mln zł na koniec lutego, co oznacza wzrost o 11,3% w skali roku. 

Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,60% na koniec lutego 2014 r. wobec 15,17% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I wzrósł do 14,01% na koniec lutego z 13,67% rok wcześniej.