Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedłożony przez ministra gospodarki - czytamy w komunikacie CIR.

Przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar znajdujący się w obrocie unijnym, nie będzie musiał zamieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Rozwiązanie takie przyniesie oszczędności przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli zmieniać oznakowania towaru (lub jego opakowania) – w wysokości ok. 70 mln zł rocznie. Dzięki niższym kosztom sprowadzania towarów do Polski wzbogaci się ich oferta na krajowym rynku. Nowa regulacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu w Polsce jest zobowiązany do umieszczania na nim pisemnych informacji w języku polskim określających: firmę przedsiębiorcy i jego adres oraz danych umożliwiających identyfikację towaru. Zgodnie z interpretacją tego artykułu, obowiązkowe jest umieszczanie na produktach adresu dystrybutora, który ma siedzibę w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to koszty, wynikające z konieczności zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby wprowadzenia go na polski rynek. Po zmianach nie będzie obowiązku podawania polskiego adresu dystrybutora, przewidziano natomiast odesłanie do oznaczenia producenta lub dystrybutora w którymkolwiek z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na podstawie przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów). Przedsiębiorca z Unii Europejskiej (lub innego państwa EOG – Islandii, Norwegii, Liechtensteinu) będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się w UE/EOG.

Rozwiązanie to wpisuje się w konsekwentnie realizowane przez rząd działania deregulacyjne, ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Proponowana zmiana oznacza ograniczenie obciążeń dla przedsiębiorców przez redukcję obowiązków informacyjnych oraz zapewnienie realizacji wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów.

Zaproponowano także rezygnację z obowiązku oznaczania towaru informacją umożliwiającą jego identyfikację, gdy przeznaczenie towaru w sposób oczywisty będzie wynikało z jego istoty, zapewniającej nabywcy świadomy wybór.

W przypadku sprzedaży z udziałem konsumentów, nadal będą obowiązywały przepisy dotyczące oznaczania towarów, określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.