Wiceminister pracy liczy na kolejne spadki bezrobocia. W radiowej Jedynce Jacek Męcina mówił, że spodziewa się wyraźnej poprawy na rynku pracy. W kwietniu spodziewać się należy wzrostu zatrudnienia - sądzi Męcina.

Według wiceministra, szybko rośnie liczba ofert pracy, poprawiają się wskaźniki dotyczące inwestycji i konsumpcji. Wiceminister liczy, że dobra koniunktura pomoże we wprowadzaniu zmian w systemie działania urzędów pracy. Ustawa to przewidująca czeka na podpis prezydenta.
Jacek Męcina wskazywał, że dzięki nowym rozwiązaniom, uda się zwiększyć wsparcie dla bezrobotnych po 50 roku życia. To miedzy innymi subsydiowanie zatrudnienia takich osób przez nawet dwa lata przy zobowiązaniu pracodawców do dalszego utrzymania stanowiska pracy przez ten sam okres.


Innym pomysłem jest współfinansowanie podnoszenia kwalifikacji osób już zatrudnionych i dzięki temu przeciwdziałanie utracie przez nich konkurencyjności.

Reklama