Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków w marcu, zakłada wzrost na poziomie 3,2% w 2014 r. i 3,6% w 2015 r. i 2016 r., wynika z raportu NBP.

"Ankiety wskazują na wzrost przewidywanej dynamiki PKB. Prognoza centralna kształtuje się na poziomie 3,2% w 2014 r. i 3,6% w 2015 r. i 2016 r. Należy zaznaczyć, że o ile dla 2014 r. scenariusz centralny jest wyraźnie zarysowany, to w przypadku kolejnych lat brak jest dominującego scenariusza" - czytamy w raporcie.

Tempo wzrostu PKB prawdopodobnie nie wyjdzie poza przedziały: 2,7-3,5% w 2014 r.; 3,1-4,2% w 2015 r. oraz 3,0-4,3% w 2016 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa), podał dalej bank centralny.

"Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro, a towarzyszyć mu będzie spadek stopy bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń" - czytamy dalej.

W grudniowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła odpowiednio: 1,4% w 2013 r., 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.