Z szacunków Komisji wynika, że tylko w zakresie transportu, energii i infrastruktury telekomunikacyjnej unijne potrzeby inwestycyjne do 2020 roku wyniosą 1 bilion euro. Według Brukseli, w finansowaniu inwestycji nie można dziś polegać tylko na bankach. Konieczne jest znalezienie alternatywnych źródeł zarówno publicznych, jak i prywatnych. Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier powiedział, że finansowanie jest siłą napędową wzrostu i zatrudnienia. Jego zdaniem, firmy i konsumenci muszą mieć dostęp do środków i kredytów na swoje projekty. Przedstawiony przez Michela Barniera plan działania określa między innymi nowe zasady dotyczące funduszy emerytalnych. Chodzi o to, aby otworzyć wszystkim funduszom możliwości inwestowania w akcje do 70%, bez dodatkowych limitów nakładanych przez organy nadzorcze, które teraz mają takie prawo

Duży nacisk położono także na usprawnienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Miałoby się to odbywać przez poprawę informacji kredytowych oraz ocenę najlepszych sposobów udzielania pomocy dotyczącej dostępu do rynków kapitałowych.