"Pracujemy intensywnie i terminy, które także przed kryzysem mieliśmy założone, były terminami bardzo szybkimi" - powiedział minister.

Tomasz Siemoniak dodał, że w trakcie dzisiejszej, dorocznej odprawy z kadrą dowódczą poruszona będzie sytuacja na wschodzie. W odprawie weźmie udział prezydent i premier. "To są kwestie, które bardzo mocno dotykają bezpieczeństwa państwa i trudno, żeby o tym dzisiaj w takim gronie nie rozmawiać." - dodał minister.

Na spotkaniu kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych zostaną podsumowane działania wojska w roku ubiegłym i wskazane najważniejsze zadania na rok obecny. Zostaną też wyróżnione najlepsze oddziały i instytucje wojskowe. Odprawa rozpocznie się o 10.00.