Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 241,65 mld zł w całym 2013 r., czyli 101,0% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 175,37 mld zł (100,8% rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 60,65 mld zł (101,4% planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 23,08 mld zł (104,9% planu), zaś od osób fizycznych - 41,29 mld zł (101,0% planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w tym okresie zrealizowano w 102,9%, pozyskując 35,98 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 2,02 mld zł (101,1% planu).