Z informacji przekazanych przez Komisję Europejską wynika, że w Polsce będą dwa rodzaje stref. Jeden - to strefa zakażona, wyznaczona wzdłuż granicy z Białorusią i obejmująca od 40 do 50 kilometrów w głąb kraju. Na tym obszarze obowiązywać będą większe ograniczenia dotyczące przemieszczania świń i mięsa dzików.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strefa ta miała zostać ograniczona do kilkunastu gmin województwa podlaskiego. W komunikacie ministerstwa czytamy, że mięso pozyskane ze świń z tego obszaru będzie mogło być umieszczone jako świeże mięso na rynku krajowym.

Drugi rodzaj strefy - to tzw. strefa buforowa, przylegająca do skażonej, w której obowiązywać będą mniej wymagające ograniczenia oraz gdzie mają być stosowane środki zapobiegające dalszemu rozwojowi choroby. Według Polski, strefa buforowa obejmuje także tylko województwo podlaskie.

Podczas wtorkowego spotkania zdecydowano ponadto o wsparciu finansowym w wysokości 3,5 miliona euro dla Łotwy, Litwy, Estonii i Polski. Środki te mają być przeznaczone m.in. na prewencję i odszkodowania dla rolników w strefie skażonej.