Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,4% w styczniu i 0,9% w lutym br. w ujęciu rocznym wobec 1,0% r/r w grudniu 2013 r., podał we wtorek Narodowy Bank Polski (NBP).

Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało lutową inflację bazową w tym ujęciu na 0,5-1,3% przy średniej w wysokości 0,99%. Po publikacji niższych od oczekiwanych danych o inflacji CPI za luty, część ekonomistów sygnalizowała jednak, że obecnie oczekują niższych poziomów inflacji bazowej. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w styczniu 0,1% i 0,4% w lutym w ujęciu rocznym wobec 0,3% w grudniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła styczniu 0,5% i tyle samo w lutym wobec 1,4% w grudniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła po 0,4% styczniu i w lutym wobec 0,5% w grudniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 0,5% r/r w styczniu i 0,7% r/r w lutym br. wobec 0,7% r/r w grudniu 2013 r. Wskaźniki inflacji bazowej za styczeń są publikowane w marcu, wraz ze wskaźnikami za luty. Spowodowane jest to zmianami struktury wag towarów i usług konsumpcyjnych, których Główny Urząd Statystyczny (GUS) dokonuje na początku każdego roku.