"Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy, od PGE GiEK SA, dla 1671 osób. Są to akcjonariusze dawnej grupy BOT oraz Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Według wyliczeń Wspólnej Reprezentacji łączna kwota roszczeń sięga 8 538 718 zł" - czytamy w komunikacie.

WR przypomina, że w 2010 r. PGE SA jako akcjonariusz większościowy nie wypłaciła akcjonariuszom mniejszościowych spółek parterowych - pracowników kopalń i elektrowni oraz inwestorów - dywidendy za rok 2009. Wtedy obecni założyciele Wspólnej Reprezentacji złożyli pozwy, w celu unieważnienia tej decyzji. W latach w 2010-2013 przeciw PGE GiEK SA prowadzone były postępowania sądowe.

"W lutym 2013 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę PGE GiEK w sprawie dotyczącej dywidendy za 2009 rok. Dotyczyła ona wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który 20 grudnia 2011 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z kwietnia 2011 roku. Akcjonariusze Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów, Elektrowni Opole, KWB Turów i ZEDO mimo, że zamienili swoje akcje na PGE GiE SA otrzymali dywidendę za 2009 rok na łączną kwotę 200 mln zł" - czytamy dalej.

Akcjonariusze Elektrowni Bełchatów i kilku innych spółek z dawnej Grupy BOT otrzymali swoją dywidendę za 2009 rok z dużym opóźnieniem, np. w Elektrowni Bełchatów przekroczyło ono 470 dni od pierwotnego terminu wypłaty, czyli 30 sierpnia 2010 roku. Sprawa o odsetki od dywidendy została skierowana do sądu. 12 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy, dla 1671 osób. Kwota ich roszczeń to 8 538 718 złotych. Są to akcjonariusze dawnej grupy BOT oraz ZEDO.

"Wygrana dotyczy ponad 1600 osób, które jako pierwsze zdecydowały się na współpracę z nami. Wyrok nie jest prawomocny, ale liczymy, że po apelacji ze strony PGE GiEK zostanie utrzymany i ludzie dostaną należne im odsetki. Dywidendę dzięki naszym działaniom otrzymali wszyscy akcjonariusze, jednak odsetki uzyskają już tylko osoby, które złożyły pozwy sądowe indywidualnie lub w ramach Wspólnej Reprezentacji, gdyż sprawy pozostałych przedawniły się" - wyjaśnił Artur Wnuk, ze Wspólnej Reprezentacji.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 78% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.144,85 mln zł w 2013 r.