W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce wzrost zatrudnienia o 0,7% (wobec braku zmian r/r kwartał wcześniej).

W całej Unii Europejskiej zatrudnienie w IV kw. ub.r. wzrosło o 0,1% w ujęciu kwartalnym, ale zmniejszyło się o 0,1% r/r.