Od 1 marca zmieniają się stawki za takie czynności dokonywane w placówkach pocztowych jak np. sporządzenie i wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki, przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego, przyjęcie zastrzeżenia adresata w zakresie niedoręczania przesyłek osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, czy przyjęcie żądania dosyłania przesyłek pod wskazany adres na terenie kraju- czytamy na stronie Poczty polskiej.

Jak informuje Poczta Polska w przypadku tych czynności w większości przypadków są to opłaty jednorazowe, które pozwalają np. na odbiór korespondencji w najbardziej dogodnym miejscu dla osób, które pracują poza miejscem zamieszkania czy meldunku.

Ale porównując ceny opłat dodatkowych z marca 2013 roku i 2014 wzrost wynosi niemal 500 procent. Przykładem jest wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub odpisu zbiorowego dowodu odbioru przesyłek rejestrowanych. W 2013 roku za każdy egzemplarz Poczta kazała sobie płacić 3 złote netto, w tej chwili opłata wzrosła do 16,26 zł. To podwyżka o ponad 500 procent rok do roku.

Oto pełny wykaz zmian cen usług pocztowych wprowadzonych od 1 marca przez Pocztę Polską:

Cennik opłat dodatkowych obowiązujący od 1 marca 2014 PL
pobierz plik

To kolejna w tym roku podwyżka cen usług na Poczcie Polskiej. Czy to oznacza, że Poczta właśnie w ten sposób stara się powetować sobie straty, po przegranym przetargu na doręczanie przesyłek dla sądów i prokuratur z PGP?

Po publikacji DGP, Poczta Polska zdecydowała się zawiesić nowy cennik usług dodatkowych.
Oprac.: T.J.