Pomimo krótkookresowych załamań jego wzrost w ostatnich miesiącach przyspieszył, co powinno przełożyć się na zdecydowanie wyższy wzrost PKB w drugiej połowie roku. Ciągle jednak wiele zależy od sytuacji świecie, a zwłaszcza w naszym najbliższym europejskim otoczeniu - dodają analitycy BIEC.

Widać wzrost optymizmu wśród kadry menedżerów. Przyczynił się do tego faktyczny, odnotowywany w ostatnim czasie przez firmy wzrost sprzedaży a w konsekwencji poprawa ich sytuacji finansowej. Nie bez znaczenia dla poprawy tych ocen było utrwalenie powszechnej opinii o postępującym ożywieniu - podkreślają analitycy Biura.

Stopniowa poprawa sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach obserwowana jest od maja ubiegłego roku. Przedsiębiorstwa odnotowały w ostatnim miesiącu zwiększony napływ zamówień.