35 miliardów dolarów pomocy. Tyle będzie potrzebowała Ukraina w tym i w przyszłym roku, między innymi od Polski.

Ministerstwo Finansów poprosiło o taką kwotę kredytu. Przedstawiciele resortu spotkali się w tej sprawie z ambasadorami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych organizacji finansowych. Pierwsza transza ma być udzielona w ciągu maksymalnie 2 tygodni przez państwa partnerskie, w tym Polskę i Stany Zjednoczone. W latach 2014-2015 Ukraina ma otrzymać łącznie 35 miliardów dolarów kredytu.

Finanse będą potrzebne na odbudowanie zrujnowanej ukraińskiej gospodarki. Dochody tegorocznego budżetu państwa są przewidziane na 395 miliardów hrywien, czyli równowartość 44 miliardów dolarów. Sam dług publiczny to równowartość 28 miliardów.