"Wynik netto na pewno będzie dodatni. Przychody Poczty Polskiej nie maleją, mimo spadków wolumenów wysyłanych przesyłek o 4%" - powiedział gazecie Jóźkowiak.

Prezes zapowiedział także, że w 2017 r. w skonsolidowanym wyniku finansowym brutto Grupy Poczty Polskiej wynik brutto pochodzący z nowoczesnych usług finansowych będzie stanowił około 50%. W 2011 r. udział ten wyniósł 35%. Dlatego Jóźkowiak "nie widzi możliwości", aby sprzedać Bank Pocztowy.

"Poczta jest przygotowana do rozpoczęcia procesu upublicznienia akcji, który mógłby nastąpić już za dwa lata. Decyzję o jego rozpoczęciu podejmie właściciel" - powiedział także Jóźkowiak, odnosząc się do możliwości debiuti na GPW.

W 2012 r. przychody Poczty Polskiej ogółem wyniosły 6,74 mld zł wobec 6,81 mld zł rok wcześniej. Przychody z usług listowych i reklamowych spadły o 1% w skali roku do 4,13 mld zł w 2012 r.