Wieprzowina może iść na Wschód, pytanie tylko - jak daleko. Białoruś zezwoliła na tranzyt przez swoje terytorium produktów z wieprzowiny pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Poinformował o tym Departament Nadzoru Weterynaryjnego i Żywnościowego białoruskiego ministerstwa rolnictwa.

Zgodnie z poleceniem, którego kopię opublikowano na stronie internetowej tego departamentu, tranzyt wieprzowiny do Rosji i Kazachstanu przez terytorium Białorusi może odbywać się po wypełnieniu określonych warunków. Chodzi między innymi o to, by certyfikaty weterynaryjne zawierały dodatkowe zaświadczenie, że produkty wieprzowe były poddane obróbce termicznej lub naturalnej fermentacji i dojrzewaniu w ciągu co najmniej 9 miesięcy.

25 stycznia Białoruś wprowadziła czasowe ograniczenia na wwóz i tranzyt wieprzowiny z Litwy w związku z wykryciem w tym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń. 31 stycznia pojawiła się informacja, że Białoruś, wzorem Rosji, zaczęła zawracać do Unii Europejskiej transporty z wieprzowiną. Władze Unii wezwały Rosję do "konstruktywnych rozmów" w sprawie zakazu importu wieprzowiny z krajów Wspólnoty. Według unijnego komisarza do spraw zdrowia Tonio Borga, są dowody na to, że pomór przyszedł do Unii z Rosji.