Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, spadł (drugi raz z rządu) o 0,4 pkt m/m i wyniósł 128,4 pkt w styczniu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według analityków, najprawdopodobniej jest to jedynie chwilowa korekta trwalszej wzrostowej tendencji.

"Najprawdopodobniej jest to jedynie chwilowa korekta trwalszej wzrostowej tendencji. Przemawiają za tym sygnały dalszego umacniania się wzrostowych tendencji w gospodarce, a więc również na rynku pracy, czego przejawem jest spadek stopy bezrobocia. W styczniu wyraźnemu ograniczeniu uległa liczba sezonowych ofert pracy" - czytamy w raporcie.

W końcu miesiąca w internecie opublikowanych pozostawało 98,9 tys. ogłoszeń o zatrudnieniu, podał też BIEC.

"Sezon zimowy przyczynił się do nieznacznej zmiany sektorowej struktury ofert pracy. Nastąpił niewielki wzrost ich odsetka w przetwórstwie przemysłowym, głównie dzięki przedsiębiorstwom produkującym materiały oraz urządzenia budowlane i konstrukcyjne, a także produkty farmaceutyczne. Mniej ofert pracy ogłosiły natomiast firmy produkujące wyroby chemiczne oraz pojazdy samochodowe lub części do nich" - czytamy dalej.

Spośród sektora usługowego wzrósł odsetek ofert pochodzących z przedsiębiorstw o finansowym i ubezpieczeniowym profilu działalności, spadł natomiast w przypadku tych, których działalność dotyczy informacji i komunikacji, głównie w usługach telekomunikacyjnych oraz działalności profesjonalnej - w doradztwie, podano także.

"Zegar rynku ofert pracy od kilku miesięcy zmierza w kierunku obszaru wskazującego na większy niż do tej pory spadek bezrobocia. Pomimo niewielkiego zmniejszenia wartości Barometru Ofert Pracy szereg sygnałów wskazuje, że w obecnym roku bezrobocie obniży się" - podkreśla BIEC.

Według Biura, przyczyniać się do tego będzie przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej w sektorach przedsiębiorstw. Produkcja przemysłowa zwiększa się coraz szybciej. Po półtorarocznym spadku produkcja budowlano-montażowa w grudniu ub.r. po raz pierwszy wzrosła w skali roku, choć nieznacznie. Poprawa następuje również w usługach, m.in. w transporcie i handlu. W rezultacie ustawicznie zwiększa się liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z powodu podjęcia zatrudnienia.