Marże w polskim sektorze bankowym powinny ustabilizować się lub lekko poprawić w 2014 r., przy jednoczesnym utrzymywaniu się udziału kredytów zagrożonych na niskim poziomie, prognozuje Fitch Ratings.

"Fitch oczekuje stabilizacji lub lekkiego odbicia marż w 2014 r. oraz utrzymania niskiego poziomu udziału kredytów zagrożonych. Powinno to zrekompensować negatywna presję na niektóre przychody nie odsetkowe oraz dodatkowe opłaty (składka na fundusz stabilizacyjny" - czytamy w raporcie agencji na temat systemu bankowego w regionie CEE.

Fitch ocenia, że banki przetrwały presję stóp procentowych w 2013 r. lepiej niż można się było spodziewać - marża odsetkowa netto spadła o zaledwie ok. 50 bp, zaś przychody - o 7%. Ponadto niższe odpisy na zagrożone kredyty (spadek o 10%) pomogły ograniczyć pogorszenie się zysków.

"Solidne zyski oraz brak podwyższania wymogów kapitałowych pozwoliły na zarekomendowanie przez regulatora mniej restrykcyjnej polityki dywidendowej" - zauważa też agencja. Według Fitcha, profil finansowania polskich banków jest stabilny, przy dużym udziale w finansowaniu segmentu detalicznego.