Fitch Ratings przyznał emisji euroobligacji o wartości 2 mld euro, wyemitowanych przez Polskę z terminem zapadalności przypadającym 15 stycznia 2024 r. rating na poziomie A-, tj. równy w ratingiem podmiotu (IDR) Polski, podała agencja.

Rating podmiotu Polski (A-) ma perspektywę stabilną.

Fitch dokonał oceny ratingu suwerennego Polski w sierpniu 2013 r.

"Fitch prognozuje, że wzrost PKB będzie bliski długoterminowego potencjału w latach 2014-2015 i będzie zgodny z medianą dla ratingu A, choć będzie on uzależniony od wydarzeń w strefie euro ze względu na rozległe powiązania handlowe i finansowe" - czytamy w komunikacie agencji.

Ministerstwo Finansów sprzedało w tym tygodniu 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 2,0 mld euro przy rentowności 3,032% wobec popytu wynoszącego 4,1 mld euro.