Parlament Europejski postuluje zniesienie barier w handlu elektronicznym i obniżenie kosztów przesyłek pocztowych. W swej rezolucji deputowani zalecają też Komisji Europejskiej podjęcie działań na rzecz tego, by kupowane przez internet towary szybciej trafiały do klientów.

Zdaniem posłów, Komisja Europejska musi skuteczniej współpracować z pocztą i wymusić lepszą jakość usług, między innymi skrócenie czasu dostarczania przesyłek. Oczekiwanie klientów na zakupiony towar lub jego zwrot jest zdecydowanie zbyt długi. Rezolucja stwierdza, że przyspieszenie dokonywania transakcji przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów i pełnego wykorzystania potencjału handlu elektronicznego. Według danych Eurostatu, 59% obywateli Unii dokonuje zakupów w internecie.

Posłanki Róża Thun i Małgorzata Handzlik z komisji handlu przekonują, że ta forma zakupów nie tylko poszerzyła ofertę towarów, ale stała się także szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw dotarcia do nowych rynków i tworzenia dodatkowych miejsc pracy. Dlatego w rezolucji Parlament podkreślił konieczność jak najszybszego wprowadzenia jednolitej deklaracji podatkowej VAT. Proponuje również wprowadzenie minimalnych standardów funkcjonowania tzw. porównywarek cenowych.