Kolporter będzie dostarczać towary na stacje Orlenu. Zawarto umowę bezterminową.

Polski Koncern Naftowy Orlen zawarł umowę bezterminową z Kolporterem na dostawę towarów pozapaliwowych na stacje paliw Orlenu o szacunkowej wartości ok. 3,3 mld zł w okresie pierwszych pięciu lat jej trwania, podała spółka.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy i jednym z największych dystrybutorów towarów FMCG w Polsce. Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.