Komisja chce zakazać bankom m.in. handlu instrumentami finansowymi i towarami na własny rachunek uznając, że tego typu działalność pociąga za sobą wiele zagrożeń, a nie przynosi wymiernych korzyści ani klientom ani gospodarce. Zgodnie z nowymi przepisami organy nadzoru będą mogły również nakazać bankom wydzielenie określonych - potencjalnie ryzykownych działań - od przyjmowania depozytów.

Chodzi o te operacje, które - jeśli rozwiną się na zbyt dużą skalę lub będą wymagać dużej dźwigni finansowej - będą stanowiły zagrożenie nie tylko dla samego banku, ale całego systemu finansowego. Nowe zasady mają obowiązywać 30 największych i najbardziej złożonych banków w Europie. "Znaczenie tych banków jest tak duże, że nie mogą być one regulowane tylko na poziomie krajowym, ale także europejskim - w ramach jednolitego rynku"- powiedział unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier.

Komisja przewiduje, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie w połowie 2015 roku.