Pod koniec 2013 r. wzmocniły się sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw, a jego przedstawiciele oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kw. br., a skala poprawy powinna jeszcze wzrosnąć, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w grudniu ub.r. wśród 1338 firm.

"Pod koniec 2013 r. wzmocniły się sygnały ożywienia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Sytuacja poprawiła się w niemal wszystkich analizowanych obszarach, w tym w najważniejszym dla firm, tj. w odniesieniu do zmian popytu, oraz w większości branż i klas. Ankietowani oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kw. br., a skala poprawy powinna jeszcze wzrosnąć, choć nadal nie można oczekiwać znaczących zmian. Przedsiębiorstwa, które jeszcze nie widzą oznak poprawy spodziewają się jej dopiero pod koniec 2014 r." - czytamy w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2013 r. oraz prognoz na I kw. 2014 r."

NBP podkreśla, że ankietowani z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość, jednocześnie większość firm, które jeszcze nie weszły w fazę wzrostu nadal nie widzi możliwości odwrócenia niekorzystnych tendencji w najbliższym czasie. "Obecnie za najbardziej prawdopodobny okres przyspieszenia wzrostu gospodarczego uznają oni koniec 2014 r." - wskazał bank centralny.

"W IV kw. ub.r. znalezienie odbiorcy na produkty oferowane przez respondentów stanowiło mniejszy problem niż kwartał wcześniej. Nastąpił dalszy niewielki wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, spadek nadmiernych zapasów w przemyśle oraz osłabienie bariery popytowej. Jeszcze więcej optymizmu cechują oczekiwania na I kw. br. Tak wyraźnego odbicia prognoz nowych zamówień, popytu oraz produkcji nie obserwowano od 2010 r. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości badanych branż i klas, w tym również w sektorze budowlanym" - czytamy dalej.

Wskaźnik Bieżącej Oceny Sytuacji Ekonomicznej (BOSE) wzrósł w I kw. 2014 r. zwiększył się o 3,1 pkt proc. kw/kw i o 3,2 pkt proc. r/r, niemal zrównując się z poziomem swojej długookresowej średniej. Swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą uznało niespełna 75% firm wobec 73% w poprzednim kwartale.

Z kolei Wskaźnik Prognoz Sytuacji Ekonomicznej (WPSE) pozbawiony wahań sezonowych wzrósł 4,7 pkt proc. kw/kw i o 7,2 pkt proc. r/r, dość wyraźnie przekraczając wartość swojej długookresowej średniej.