Parlament Europejski postuluje wycofanie z rynku do roku 2020 najbardziej niebezpiecznych tworzyw i jednorazowych plastikowych toreb. W przyjętej rezolucji dotyczącej europejskiej strategii zredukowania ilości odpadów z tworzyw sztucznych posłowie chcą także określenia wiążących zaleceń dotyczących recyklingu.

Odpady z tworzyw sztucznych - podkreślono w rezolucji - zagrażają środowisku, między innymi z powodu powolnego wprowadzania w życie europejskich przepisów i braku szczegółowych uregulowań dotyczących tworzyw sztucznych. Posłowie chcą, aby obowiązkowe kryteria zbierania i sortowania do 80% odpadów zostały włączone do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Parlament wezwał Komisję Europejską do przygotowania wniosku o zakazie przyjmowania na wysypisko odpadów, które mogą zostać ponownie użyte lub nadają się do recyklingu.

Ograniczone ma być także ich spalanie. Zdaniem posłów, nie powinny one być używane jako źródło energii. Obecnie recyklingowi podlega jedynie 25% odpadów. Pełne wprowadzenie unijnych przepisów pozwoliłoby zaoszczędzić 72 miliardy euro rocznie i stworzyć ponad 400 tysięcy nowych miejsc pracy do 2020 roku.