Znaczenie polskiego systemu finansowego - dostrzeżone przez ekspertów z MFW. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznał, że Polska stała się na tyle istotnym graczem na światowym rynku, że mogłaby teoretycznie zdestabilizować światową gospodarkę.

Dlatego w Polsce będą odbywać się regularne kontrole systemu finansowego. Chodzi między innymi o sprawdzanie banków, czy zdolności regulatorów i polityków, do podejmowania efektywnych decyzji w trudnych momentach.

Zdaniem ekspertów Funduszu, kryzys w Europie dowiódł, iż małe państwa o silnych związkach z innymi krajami, mają duże znaczenie finansowe dla świata. Dlatego na nowej liście znalazła się - oprócz Polski - Dania, Norwegia i Finlandia oraz 25 innych państw.

W Polsce kontrola odbyła się w zeszłym roku, w tym roku oceniana będzie Dania. Każdy raport Funduszu będzie opatrzony listą zaleceń, a kraje same będą decydować, czy chcą wdrożyć nowe rozwiązania, czy nie.