Oznacza to, że podstawowa stopa referencyjna nadal wynosi (od 4 lipca br.) 2,50%. 

Wszyscy analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionych poziomach.

Przeważa wśród nich opinia, że do pierwszej podwyżki dojdzie zapewne we wrześniu lub listopadzie, choć niektórzy spodziewają się takiego ruchu dopiero na przełomie 2014/2015 r.