Spowolnienie gospodarcze już mija i w tym roku wzrost PKB w Polsce przekroczy 3,0%, ale przy obecnej strukturze gospodarki nie jest możliwy szybszy wzrost, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Hausner.

"Spowolnienie gospodarcze rzeczywiście mija, ale przy obecnej strukturze gospodarki nie wrócimy już do bardzo wysokiego wzrostu gospodarczego. Sądzę, że w roku 2014 przekroczymy 3 procent PKB w ujęciu rocznym, ale to obecnie górna granica" - powiedział Hausner w wywiadzie dla internetowego "Dziennika Opinii".

Przypomniał, że w ostatnich latach sytuacja gospodarcza w Polsce mogła być znacznie gorsza, gdyby nie stosunkowo małe otwarcie naszego kraju na wymianę zagraniczną, "gwałtowne osłabienie kursu złotego na przełomie 2008 i 2009 roku" oraz "potężny impuls fiskalny", który jednak doprowadził obecnie do wzrostu zadłużenia.

Premier Donald Tusk i minister finansów Mateusz Szczurek zapowiadali niedawno osiągnięcie w tym roku 3-proc. wzrostu PKB (wobec 2,5% zapisanych w budżecie 2014), zaś według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) wzrost przyspieszy w tym roku do 2,9%.