"Spowolnienie gospodarcze rzeczywiście mija, ale przy obecnej strukturze gospodarki nie wrócimy już do bardzo wysokiego wzrostu gospodarczego. Sądzę, że w roku 2014 przekroczymy 3 procent PKB w ujęciu rocznym, ale to obecnie górna granica" - powiedział Hausner w wywiadzie dla internetowego "Dziennika Opinii".

Przypomniał, że w ostatnich latach sytuacja gospodarcza w Polsce mogła być znacznie gorsza, gdyby nie stosunkowo małe otwarcie naszego kraju na wymianę zagraniczną, "gwałtowne osłabienie kursu złotego na przełomie 2008 i 2009 roku" oraz "potężny impuls fiskalny", który jednak doprowadził obecnie do wzrostu zadłużenia. 

Premier Donald Tusk i minister finansów Mateusz Szczurek zapowiadali niedawno osiągnięcie w tym roku 3-proc. wzrostu PKB (wobec 2,5% zapisanych w budżecie 2014), zaś według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) wzrost przyspieszy w tym roku do 2,9%.