Na dwudniowym posiedzeniu zbiera się dziś Senat (8.01.). Wysoka Izba rozpatrzy ustawę budżetową na 2014 rok, którą Sejm uchwalił w połowie grudnia ubiegłego roku.

Senacka komisja finansów publicznych zaproponuje przyjęcie ośmiu poprawek. Jedna z nich zwiększa o ponad 5,5 mln złotych budżet prokuratury. Pieniądze te miałyby pochodzić z rezerwy ogólnej państwa. Inna poprawka zwiększa budżet Rzecznika Praw Obywatelskich o prawie 650 tysięcy złotych, kosztem sądów apelacyjnych. PiS już zapowiedziało, że zgłosi poprawkę umożliwiającą budowę w Radomiu hali sportowo-widowiskowej. Niewykluczone, że politycy tej partii złożą również poprawkę zwiększającą dotację z budżetu państwa do NFZ na leczenie osób nieubezpieczonych, które mają prawo do bezpłatnego leczenia.

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakłada dochody w wysokości prawie 280 mld złotych ( 276,98 mld zł) oraz wydatki na poziomie nieco ponad 320 mld złotych (324,64 mld zł). Deficyt ma nie przekroczyć 48 mld złotych (47,66 mld zł). W ustawie założono, że wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 procent, a średnioroczna inflacja 2,4 procent.

W 2014 r. utrzymane zostanie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych.

Senat musi zakończyć prace nad budżetem do 12 stycznia 2014 r. Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, 16 stycznia 2014 r. poprawkami Senatu zajmie się Komisja Finansów Publicznych. Cała Izba rozpatrzy je na posiedzeniu, które zaplanowano na dni 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa na 2014 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta do 27 stycznia.