Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec listopada br. 13,2% wobec 13,0% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W listopadzie 2012 roku stopa ta wyniosła 12,9%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada br. wyniosła 2.116,0 tys., czyli była wyższa o 2,0% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 2,8%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 13,2%.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku. Ostatnio resort gospodarki podtrzymał prognozę mówiącą o 13,8% na koniec tego roku.